Automatycznie zapisany szkic

W wypadku zakupu samochodu użytkowanego, nabywający go ma możliwość wypowiedzenia umowy (zawartej przez poprzedniego właściciela) w ciągu 30 dni od daty zakupu. Jeśli umowa nie została skutecznie wypowiedziana, to zakład ubezpieczeń dokonuje tzw. rekalkulacji składki, w produktu czego może okazać się niezbędna dofinansowanie.

Najpewniejszym sposobem na czynne wypowiedzenie umowy jest dostarczenie wypowiedzenia osobiście do siedziby […]