Automatycznie zapisany szkic

Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (OC) może zostać wypowiedziane tylko w określonych przypadkach. Sprawdź, kiedy możesz zerwać umowę OC z ubezpieczycielem i w jaki sposób to zrobić.

Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (OC) może zostać wypowiedziane tylko w określonych przypadkach. Sprawdź, kiedy możesz zerwać umowę OC z ubezpieczycielem i w jaki sposób to zrobić.Po wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia odbierz z zakładu ubezpieczeń zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia fot.: Błażej Żuławski

W jakich przypadkach możesz wypowiedzieć umowę OC?

Ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach przewiduje tylko trzy przypadki, w których możesz swobodnie zrezygnować z umowy OC zawartej na twój samochód:

  •    gdy mija okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy OC, czyli gdy kończy się okres jej obowiązywania. Ubezpieczenie nie wygasa jednak automatycznie, ale po upływie roku od momentu zawarcia umowy zostaje ono automatycznie wznowione na kolejne 12 miesięcy. Wypowiedzieć umowę możesz tylko ty, jako właściciel pojazdu.
  •  w przypadku sprzedaży bądź nabycia auta. Obowiązek poinformowania odpowiednich urzędów, w tym także zakładu ubezpieczeń, o zmianie właściciela pojazdu spoczywa na tobie, jako sprzedawcy lub nabywcy samochodu.  w przypadku złomowania pojazdu. Sytuacja ta wymaga od ciebie wyrejestrowania pojazdu w urzędzie miasta bądź gminy, a następnie przedstawienia tego dokumentu w zakładzie ubezpieczeń.
Jak zerwać umowę OC?Wszystkie zakłady ubezpieczeń preferują pisemny sposób powiadamiania o wypowiedzeniu umowy obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. W tym celu musisz napisać podanie, zatytułowane np. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów mechanicznych, w którym zawrzesz:

  • dane zakładu ubezpieczeń: nazwę i adres,
  •     swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zameldowania, markę, model i numer rejestracyjny pojazdu oraz numer i serię polisy,
  •    standardową regułkę, np. Niniejszym wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,    datę, miejscowość i twój podpis.
Pamiętaj, że nie masz obowiązku motywowania swojej prośby.Jakie terminy obowiązują cię w przypadku wypowiedzenia umowy OC?Termin wypowiedzenia umowy OC zależy od przyczyny, dla której zrywasz umowę:

  • gdy chcesz zmienić ubezpieczyciela, wypowiedzenie musisz złożyć nie później niż na jeden dzień przed końcem okresu obowiązywania umowy. Oznacza to, że musisz złożyć pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy, żeby nie została ona przedłużona automatycznie. Dokument możesz złożyć nawet pierwszego dnia obowiązywania ubezpieczenia, ale umowa i tak przestanie obowiązywać dopiero po upływie tych 12 miesięcy.
  • gdy sprzedajesz, kupujesz lub złomujesz auto, zakład ubezpieczeń musisz poinformować o tym w ciągu 30 dni. W tym przypadku możesz liczyć dodatkowo na otrzymanie zwrotu nadpłaconej składki.