Jak właściwie określić sumę ubezpieczenia

Wartość odtworzeniowa odpowiada cenie nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju albo kosztom odbudowy w tym samym miejscu, przy zastosowaniu dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i materiałów bez uwzględnienia stopnia rzeczywistego zużycia w momencie szkody.Jak poprawnie określić kwotę ubezpieczenia Istotną wartością, którą należy określić przy zawieraniu ubezpieczenia majątkowego jest stopień kwot ubezpieczenia. Wyznacza ona maksymalną wartość odszkodowania, które zostanie ci wypłacone przez ubezpieczyciela w razie wystąpienia szkody objętej obrębem ubezpieczenia przy całkowitej jego utracie. Przy szkodzie obejmującej wyłącznie fragment mienia wypłacana jest porcja SU.

Prawidłowo określona wielkość sumy ubezpieczenia powinna być skalkulowana tak, aby dać możliwość ci wypłatę odszkodowania na poziomie w najwyższym stopniu zbliżonym do wysokości poniesionych utrat.Jak należycie określić sumę ubezpieczenia w relacji do wartości majątku Istotą do określenia wielkości kwot ubezpieczenia jest wartość twojego majątku oraz zakres ubezpieczenia. Obliczenie sumy ubezpieczenia powinno być pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy twoimi opcjami finansowymi i dążeniem do maksymalnego pokrycia strat. Jednak stosowanie przesadnie oszczędnych rozwiązań może „zemścić” się w momencie wypłaty odszkodowania.W czasie stwierdzania sumy ubezpieczenia powinieneś zapoznać się z zasadami wyceny mienia stosowanymi przez towarzystwo dla rozmaitych grup majątku:

Przykład: Twój wyjątkowy telewizor kosztował cię w 1996 r. ekwiwalent 600 zł. Teraz za pokrewny musiałbyś zapłacić 900 zł, ale odszkodowanie, jakie otrzymasz wyniesie ledwo 450 zł. Dlaczego? Wybrałeś regułę oparcia sumy ubezpieczenia na wartości rzeczywistej, a ubezpieczyciel pozwolił, że twój telewizor „zużył się” przez te lata w 50%. Gdybyś wykupił ochronę wg wartości odtworzeniowej pozyskałbyś 900 zł odszkodowania.Wartość rzeczywista odnosi się do kosztów kupienia nowego przedmiotu tego samego bądź podobnego rodzaju czy kosztom odbudowy w tym samym położeniu, przy zastosowaniu bieżącej konstrukcji, wymiarów i materiałów z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia w momencie szkody.Wartość rynkowa odpowiada cenie, za jaką nabywałeś dany element mienia albo za jaką zdołałbyś go sprzedać w dniu szkody np. mieszkanie, dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie.

3 comments to Jak właściwie określić sumę ubezpieczenia

-->