Automatycznie zapisany szkic

W wypadku zakupu samochodu użytkowanego, nabywający go ma możliwość wypowiedzenia umowy (zawartej przez poprzedniego właściciela) w ciągu 30 dni od daty zakupu. Jeśli umowa nie została skutecznie wypowiedziana, to zakład ubezpieczeń dokonuje tzw. rekalkulacji składki, w produktu czego może okazać się niezbędna dofinansowanie.

Najpewniejszym sposobem na czynne wypowiedzenie umowy jest dostarczenie wypowiedzenia osobiście do siedziby ubezpieczyciela. Wówczas od razu uzyskamy zaświadczenie odbioru unieważnienia.

Ryzykowne jest wszak wysyłanie druku listem poleconym, ponieważ nie ma wtedy pewności czy list dotrze w określonym terminie. W tym przypadku obowiązujące jest, aby dowiedzieć się, jaką datę honoruje dana firma ubezpieczeniowa. Jedne potwierdzają datę stempla pocztowego, inne datę wpływu wypowiedzenia do siedziby firmy. Istnieje też wtedy ryzyko, że będziemy opłacać dwie polisy, jeżeli w międzyczasie podpiszemy umowę z innym ubezpieczycielem.

Przy rozwiązywaniu umowy ubezpieczyciel powinien wystawić zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, które będzie potrzebne przy zawieraniu umowy z nowym ubezpieczycielem. Dzięki niemu ubezpieczyciel uwzględni nam wypracowane zniżki przy naliczaniu składki. Odrzut tego zeznania może spowodować zwyżkę w składce za ubezpieczenie OC. Zaświadczenie powinno zawierać informację o liczbie lat bezszkodowej jazdy w ubezpieczeniu OC (nie % zniżki).

Druk unieważnienia umowy OC wehikułu  winien składać się:- w podejrzanym górnym narożniku: nazwę zakładu zabezpieczeń tudzież adres,- w tytule: „Wypowiedzenie umowy asekurowania OC właścicieli wehikułów mechanicznych”,- w rozcapierzeniu: godność plus opinia zabezpieczonego, adres ubezpieczonego, liczba rejestracyjny auta, renoma wehikułu, dowcip a seria polisy zaś następującą treść: „Na posadzie Ustawy spośród dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach odpowiedzialnych, Aktuarialnym Funduszu Gwarancyjnym tudzież Naszym Biurze Ubezpieczycieli Łącznościowych, wypowiadam umowę ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów mechanicznych”,- na rowie: data także miejscowość, podpis.