Automatycznie zapisany szkic

W wypadku zakupu samochodu użytkowanego, nabywający go ma możliwość wypowiedzenia umowy (zawartej przez poprzedniego właściciela) w ciągu 30 dni od daty zakupu. Jeśli umowa nie została skutecznie wypowiedziana, to zakład ubezpieczeń dokonuje tzw. rekalkulacji składki, w produktu czego może okazać się niezbędna dofinansowanie.

Najpewniejszym sposobem na czynne wypowiedzenie umowy jest dostarczenie wypowiedzenia osobiście do siedziby […]

Jak właściwie określić sumę ubezpieczenia

Wartość odtworzeniowa odpowiada cenie nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju albo kosztom odbudowy w tym samym miejscu, przy zastosowaniu dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i materiałów bez uwzględnienia stopnia rzeczywistego zużycia w momencie szkody.Jak poprawnie określić kwotę ubezpieczenia Istotną wartością, którą należy określić przy zawieraniu ubezpieczenia majątkowego jest stopień kwot ubezpieczenia. Wyznacza ona maksymalną wartość […]

Automatycznie zapisany szkic

Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (OC) może zostać wypowiedziane tylko w określonych przypadkach. Sprawdź, kiedy możesz zerwać umowę OC z ubezpieczycielem i w jaki sposób to zrobić. Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (OC) może zostać wypowiedziane tylko w określonych przypadkach. Sprawdź, kiedy możesz zerwać umowę OC z ubezpieczycielem i w jaki sposób to zrobić.Po wypowiedzeniu umowy […]

Automatycznie zapisany szkic

Przeciągniętą automatycznie umowę OC będzie można anulować. Tym też kierowcy unikną sprawy, w której muszą opłacać dwojakie asekurowanie. Wzrosną wszelako sankcyj zbytnio zaległość OC – prognozuje hipoteza przygotowany przy użyciu ministerstwo finansów. Fot. PawełMiecznikJeżeli posiadacz pojazdu nie zawiadomi pisemnie warsztatu ubezpieczeń, iż nie potrzebuje posuwać się umowy odpowiedzialnego OC (najpóźniej na jedynka dzienna pora przed […]

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC

Być może się sprawić przypadek, że nasze protekcja OC nie będzie natychmiast dla nas zasadne, dlatego że na przykład stawki wybitnie pójdą do fur. Innym przykładem istnieje warunki podczas gdy zdobywamy drynda ubezpieczone w firmie jakiej nie potrafimy zaś nie chcemy w niej zabezpieczać wehikułu. Wytyczna dopuszcza nam przeobrazić ubezpieczyciela naszego wehikułu, przecież u dołu […]

Wypadek - co robić, jak się zachować?

Obowiązki nakierowującego wehikułem w ciosie uczestniczenia w wypadku drogowym skonstatowane zostały w materiale 44 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Wytyczna o stylu drogowym (Dz. Tuż przy. Nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami).Kolizja – nie ma figury rannych, poszczególnie serwilistyczny zranieniu pojazdy, nakierowujący w przed uczestniczący winnaś: cofnąć się pojazd, nie powodując przy […]

Ubezpieczenie AC - kiedy towarzystwo odmówi wypłaty

Opieka AC (autocasco) istnieje najczęściej wykupywanym asekurowaniem spontanicznym na krzyż Lachów. Guzik wyrafinowanego, iż otóż to troszczymy się o nasze pojazdy, kiedy kosztuje nas owo czasem do licha i trochę wysiłku również wytwórczości, aby wypracować na wymarzone 4 kółka.

Jednakże istnieje kilka „ale” na które wypada przekazać atencję, albowiem ubezpieczający nie furt prawdopodobnie wypłacić szmal. […]