Ubezpieczenie OC UniqaKażdy posiadacz pojazdu mechanicznego, który został dopuszczony do ruchu drogowego zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC w ruchu drogowym. Właściciel pojazdu nie posiadający tego ubezpieczenia, musi się liczyć z konsekwencjami jakie wynikną gdy spowoduje wypadek drogowy. Ponadto za brak ubezpieczenia OC, które jest w Polsce obowiązkowe grozi kara finansowa.

Co obejmuje ubezpieczeni OC Uniqa

Swoim zakresem ubezpieczenie OC chroni przed odpowiedzialnością finansową za spowodowane kolizje i wypadki drogowe. Osobie poszkodowanej w wypadki z OC ubezpieczonego przysługują pieniądze na naprawę samochodu, a także odszkodowanie i zadość uczynienie. Górną granicę odpowiedzialnośći Uniqi w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym ustala polskie prawo. Dokładnie reguluje to ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o obowiązkowych ubezpieczeniach.

Wysokość składki ubezpieczenioweoc uniqaj

Do obliczenia składki OC UNIQA ubezpieczyciel bierze pod uwagę wiele informacji, a są to miedzy innymi informacje dotyczące pojazdu (rodzaj, marka, model, wykorzystanie, okres eksploatacji, pojemność silnika), a także informacji dotyczących kierowcy i współwłaściciela (strefa taryfowa, miejsce zamieszkania, wiek, przebieg dotychczasowych ubezpieczeń), a także okres ubezpieczenia, sposób płatności składki. Składkę ubezpieczeniową OC można wyliczyć w oddziale Uniqa, ale również online poprzez internet. Daje to dodatkową korzyść porównania ubezpieczenia z innymi może tańszymi OC ubezpieczeniowymi.