Ubezpieczenie OC MTU

Każdy posiadacz auta musi mieć zawarte ubezpieczenie OC. Jest to wiadomość już nie od dziś, a kokeretnie od 2003 roku, kiedy to do życia weszła ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej jest obowiązkowe w celu zapewnienia poszkodowanemu możliwości uzyskania odszkodowania w przypadku zdarzenia szkodowego OC.

Suma ubezpieczenia oraz składka ubezpieczenia OC

Sume gwarancyjną, a więc kwotę do której MTU przyjmuje odpowiedzialność za czyny osoby ubezpieczonej w ramach ubezpieczenia MTU OC, ustala ustawodawca. Suma ta jest na tyle wysoka aby zapewnić odszkodowanie w 99% przypadków wypadków drogowych. Jednak zdarzaja się takie zdarzenimtu oca drogowe, gdzie kwota odszkodowania przekracza gwarantowaną sumę MTU OC. W takich sytuacjach sprawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania ponad limit MTU OC z własnej kieszeni. Dlatego bardzo ważne jest wybrać dobre ubezpieczenie OC.

Składka ubezpieczenia OC MTU oblicza się na podstawie wielu informacji dotyczących zarówno kierowcy jak i pojazdu. Proces ten mógłby się wydawać skomplikowany i znany tylko ubezpieczycielowi. Na szczęscie jest kalkulator ubezpieczenia OC MTU. Dzięki kalkulatorowi możemy w łatwy i prosty sposób obliczyć naszą składkę za ubezpieczenie OC. Bardzo przydatnym narzędziem dla każdego kierowcy i posiadacza auta jest kalkulator – porównywarka ubezpieczeń OC. Daje to mozliwość zestawienia ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych i wybrania najtańszej oferty ubezpieczenia OC.

Podając praktycznie te same dane możemy uzyskać przybliżone wyliczenia składki jaką trzeba by było zapłacić za ubezpieczenie OC w MTU.

Ubezpieczyciel MTU wymaga od nas między innymi następujących danych:

  • Rodzaj ubezpieczanego pojazdu.
  • Marka i model pojazdu.
  • Przeznaczenie pojazdu oraz jego wiek (obliczany zazwyczaj od pierwszej rejestracji).
  • Wiek ubezpieczonego.
  • Okres posiadania prawa jazdy przez ubezpieczonego
  • Historia wcześniejszych ubezpieczeń, a mianowicie ich bezszkodowość.
  • Aktualnie obowiązująca taryfa ubezpieczyciela.
  • Okres na jaki zostaje zawarta umowa.
  • Sposób płatności składki.

 

Zakres ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC MTU zawierane jest na 12 miesięcy. Soim zakresem terytorialnym obejmuje cały świat, jednakże należy zwrócić uwagę, że gdy zamierzamy przebywać za granicą dłużej niż 3 miesiące w kalkulacji składki OC doliczona zostanie zwyżka za ubezpieczenie poza granicami Polski. W swoim zakresie ubezpieczenie OC MTU chroni właściciela przed odpowiedzialnością cywilną względem osób poszkodowanych.