Ubezpieczenie OC Allianz

Oferta Allianz


Allianz  to ciesząca się uznaniem spółka należąca do Grupy Allianz, która działa z powodzeniem w Polsce od 2006 roku. Możliwość wykupienia ubezpieczenia w Internecie jest tanim, szybkim, ale też bezpiecznym sposobem na wykupienie takiego ubezpieczenia, które nas interesuje. Obok możliwości wykupienia w Allianz  pojedynczego rodzaju ubezpieczenia, np. jedynie obowiązkowego OC, firma przygotowała dla klientów dogodne pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych zawierające OC AC z dodatkowym serwisem Car Assistance w tej samej cenie oraz NNW i Ochronę Prawną.

Ubezpieczenie dla kierowcy

Każdy kierowca posiadający auto powinien ubezpieczyć je w OC. W Allianz umowę o ubezpieczenie OC zawiera się na okres jednego roku, składkę płacimy jednorazowo, przy zawieraniu umowy, albo też w dwóch czy trzech ratach, jednak w czasie nie dłuższym niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem okresu ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie OC zapewnia klientom Allianz  ochronę przed koniecznością pokrywania kosztów szkód powstałych na skutek wypadku samochodowego spowodowanego przez osobę ubezpieczoną. Ubezpieczenie OC jednak nie ochrania nas przed kosztami powstałymi podczas wypadku drogowego spowodowanego przez osoby trzecie, przed skutkami kradzieży, czy też przed szkodami powstałymi przez działanie zdarzeń losowych ( zjawiska atmosferyczne, katastrofy naturalne, czy pożary). Ubezpieczenie od takich oraz wielu innych sytuacji zapewnia nam Autocasco.

Ubezpieczenie AC dostępne jest w Allianz Direct w czterech wariantach – AC Podstawowy, AC optimum, AC rozszerzony oraz AC Komfort, które różnią się między sobą zakresem sytuacji. Allianz każdą umowę o ubezpieczenie  AC rozszerza o bezpłatne ubezpieczenie Car Assistance . Te dodatkowe ubezpieczenia zapewniają kierowcom pomoc w różnorodnych sytuacjach na drodze przez całą dobę – w Polsce i za granicą. Jest to pomoc w razie wypadku – polega ona na zorganizowaniu i pokryciu kosztów transportu pasażerów poszkodowanych do szpitala oraz pomoc w razie awarii – pokrycie kosztów holowania pojazdu, czy też zorganizowania serwisu drogowego na miejscu wypadku.

 

Dodatkowo Allianz Direct oferuje klientom dodatek Mini Car assistance do ubezpieczenia OC. Tutaj pomoc jest ograniczona do wypadków drogowych na terenie kraju.

 Dodatkowe ubezpieczenia i korzyści oc allianz direct

Spośród ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych przez Allianz Direct mamy jeszcze Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NW), które obejmuje kierowcę oraz pasażerów pojazdu ubezpieczonego w Polsce i za granicą. Jest to ubezpieczenie, dzięki któremu możemy ubiegać się o odszkodowanie w sytuacji powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu, do którego doszło podczas wypadku drogowego. Ponadto Allianz oferuje Ubezpieczenie Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów, które służy refundowaniu kosztów sporów prawnych prowadzonych w związku z poruszaniem się na drodze, jak i związanych z samym autem. Na mocy tego ubezpieczenia mamy możliwość korzystania z pomocy adwokata, tłumacza, biegłych. Ubezpieczyciel pokryje też koszty ewentualnego postępowania egzekucyjnego oraz koszty sądowe.