| Ubezpieczenie OC |


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest podstawowym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Ubezpieczenie OC chroni posiadacza przed odpowiedzialnością finansową wobec osób trzecich, którym wyrządził szkodę lub krzywdę w zdarzeniu drogowym np w kolizji lub wypadku.

Zakres ubezpieczenia OC każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje taki sam, gdyż definiuje go Ustawa z maja 2003 roku o obowiązkowych ubezpieczeniach i UFG. Niestety cena ubezpieczenia wszędzie nie jest taka sama. Składki potrafią różnić się nawet o 300-500 zł w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Teraz w 1 miejscu masz możliwość sprawdzenia składek za ubezpieczenie OC i wybrania najkorzystniejszej i najtańszej opcji